DUYURU

 

1) 26/12/2017 tarihli duyuruda yer alan başvurularında eksik belge bulunan ve IBAN numarası girilemeyen Bilirkişilerimizin dosyalarında yapılan değerlendirme neticesinde başvurusu red edilenler EK-2 de ilan edilmiştir. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden (12/01/2018) itibaren otuz gün içinde kararı veren İstanbul Bilirkişilik Bölge Kuruluna, İstanbul dışındaki illerin Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile Bölge Kurulumuza gönderilmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilirler. (mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır)

2) 26/12/2017 tarihli duyuruda yer alan başvurularında eksik belge bulunanlar ve IBAN numaraları girilemeyen bilirkişilerin dosyalarında eksiklik giderilmiş olup, yapılan değerlendirme neticesinde başvurusu kabul edilenler ile 27-28/12/2017 tarihilerinde yapılan yeminlere her ne sebeple olursa olsun katılamayan bilirkişilerimizin isimleri EK-1 de ilan edilmiştir.

Bu bilirkişilerimizin yeminleri 18/01/2018 Perşembe günü mesai saatleri içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A Kartal/İstanbul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri, D Blok Zemin Kat: Oda No:20) yapılacaktır.

3) 26/12/2017 tarihli ilanda başvurusu red edilenler ile ilgili itirazların değerlendirmeleri devam etmekte olup neticelendiğinde ayrıca ilan edilecektir.


EK-1 : Başvuru KABUL Edilenlere İlişkin Liste (Tıklayınız)

EK-2 : Başvurusu RED Edilenlere İlişkin Liste (Tıklayınız)

 
SİTEMİZİ
 
2017 | İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu
Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, no.236/A Kartal /İstanbul