UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN DUYURU


   29/12/2017 tarihinde ilan edilen 2018 yılı bilirkişi listesinde temel ve alt uzmanlık alanlarının eksik veya yanlış yazılmış olanlar, bu hususta İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulumuza, İstanbul dışındaki illerin Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile Bölge Kurulumuza gönderilmek üzere durumlarını açıklayan dilekçe ile başvurmaları durumunda, temel ve alt uzmanlık alanları güncellenecektir. 

 

 

 SİTEMİZİ
 
2017 | İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu
Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, no.236/A Kartal /İstanbul