2019 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Kısmen Reddedilenler İle 2018 Yılı Bilirkişi Listesinde Kayıtlı Olup Uzmanlık Alanlarında Güncelleme Talebinde Bulunanların İtiraz Sonuçlarına İlişkin Duyuru

T.C.
İSTANBUL
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

1-) 2019 yılı bilirkişilik başvuruları kısmen reddedilenler ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup uzmanlık alanlarında güncelleme (uzmanlık alanı ekleme) talebinde bulunanların itiraz başvuruları incelenmiş olup Bölge Kurulumuzun 22/03/2019 tarih ve 2019/100 Karar sayılı kararı uyarınca kabul, kısmen kabul, red ve itiraz başvuru süresine ilişkin değerlendirmeler şeklinde karar sonuçları işbu ilan ekinde (EK-1) yayınlanmıştır.

2-) Bölge Kurulumuzun işbu ilanına esas 2019/100 Sayılı kararına karşı ilgililer tarafından 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15/1 Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

3-) Güncelleme talebinde bulunanların ve 2019 yılı bilirkişilik başvurusu tamamen veya kısmen kabul edilip 24-29 Ocak 2019 tarihleri arasında yemini yaptırılanların tekrar yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır.

4-) Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5 Maddesi uyarınca işbu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen duyurulur. 22/03/2019

 

NOT :           1-) İtiraz başvuru incelemeleri itiraza konu edilen alanlar yönünden yapılmış olup bunlardan kısmen veya tamamen kabul edilen alanlar listede ilgili sütunda gösterilmiştir.

               2-) Daha önceden kabul edilen ve sistemde kayıtlı bulunan alanlar işbu listede belirtilmemiş olup güncel uzmanlık alanları Uyap Bilirkişi Portalı üzerinden görülebilmektedir.

EK-1 : 2019 Yılı Başvuruları Kısmen Reddedilenler İle 2018 YılıListesinde Kayıtlı Olup Güncelleme Talebinde Bulunanların İtiraz Değerlendirme Sonuçları (Tıklayınız)

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

© 2020 İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 79 - Toplam : 443494 kişi ziyaret etmiştir.