2022 Bilirkişi Başvurularında Belgeleri Eksik Olanlara İlişkin Duyuru
07.06.2022

T.C.
İSTANBUL
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

Kurulumuzun 03.06.2022 tarih ve 2022/19 sayılı gündem toplantısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 25.01.2022 ve 04.03.2022 tarihli duyuruları üzerine Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

 

Buna göre;

1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hali hazırda listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlardan, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek web sitemizde bulunan sorgulama sayfasında başvurucuların bilgisine sunulmuştur.

2. İlgililer başvurularındaki eksik belgelerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına (BÜYÜK HARFLERLE) AD-SOYAD, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle öğrenebileceklerdir.

3. Eksik belgeler, ilgili ekranda kısa başlıklar halinde belirtilmiş olup bu belgeler ile ilgili detaylı açıklama ise Ek-1'de (açıklamalar) gösterilmiştir.

4. Bilirkişilik başvurusunda eksik belgeleri bulunanların, eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi https://bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 07.06.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

5. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden mevcut başvuru evrakları üzerinden değerlendirme yapılarak başvurusu kısmen veya tamamen reddedilebilecektir.

6. Bilirkişilik başvurularının eksik evrak yönünden incelenmesi, bilirkişilik başvurusunda bulunanların, UYAP sisteminden seçmiş olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminden seçilmiş olan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

7. Sorgulama sayfasında "Başvurunuz mevcut belgelere göre değerlendirilecektir” kaydı bulunanların işbu ilan kapsamında belge yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.

8. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik  belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir.

9. Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” (EK-2) gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

10. “Diğer Belgeler” ve "Genel Talep Dilekçesi" sekmelerinden isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, disiplin durumuna ilişkin yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmelerden gönderilecektir.

11. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evraklarının içerikleri açısından ve taleplerin uygun olup olmadığı yönünden henüz değerlendirmeler sonuçlanmamıştır. Bu kişilerin başvuruları eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden ayrıca değerlendirilecektir.

Bu itibarla; başvuru belgelerinde eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin başvurularının kabul/red edileceği, eksik belgesi olanların tüm taleplerinin kabul/red edileceği veya eksik belgesini tamamlayanların başvurularının kabul edileceği yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir.

12. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 07.06.2022

 

EK-1 : Açıklamalar (tıklayınız)

EK-2 : Genel Talep Dilekçe Örneği (indir)

 

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu