Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 Yılı Bilirkişilik Başvurusu ve Yenileme Talepleri Kısmen veya Tamamen Reddedilenlerin İtiraz Sonuçları ve Yemine İlişkin Duyuru
02.09.2022

T.C.

İSTANBUL

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

 

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU VE YENİLEME TALEPLERİ

KISMEN VEYA TAMAMEN REDDEDİLENLERİN

İTİRAZ SONUÇLARI VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

1-) 2022 yılı bilirkişilik başvuruları ve yenileme başvuruları kısmen veya tamamen reddedilenlere ilişkin itiraz başvuruları incelenmiş olup Bölge Kurulumuzun 02.09.2022 tarih ve 2022/643 Karar sayılı kararı uyarınca kabul, kısmen kabul, ret sonuçlarına başvuru süresinde yapılan itirazların değerlendirmesine ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından sorgulama ekranına (BÜYÜK HARFLERLE) AD-SOYAD, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

 

2-) Bölge Kurulumuzun işbu ilanına esas 2022/643 Karar sayılı kararına karşı ilgililer tarafından 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15/1 Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

 

3-) Yemin tarihi ve yeri:

Başvurusu ilk defa kabul edilen bilirkişilerimizin yeminleri;

05 Eylül 2022 - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında 09:30 – 12:00 ve 13:30 – 16:30 saatleri içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri, F Blok 1. Kat  Oda No:109 - Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A Kartal / İstanbul) adresinde yaptırılacaktır. İstanbul il sınırları dışında ikamet etmekle birlikte İstanbul’da yemin etmek isteyenler de bu yemin törenine katılabilirler.

 

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri, belirtilen tarihlerde bulundukları yerin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca yaptırılacaktır.

 

4-) Ulaşım bilgileri;

http://istanbulbbk.adalet.gov.tr/iletisim

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına Halkalı-Gebze güzergahı Marmaray tren hattı kullanılarak ulaşılabilmektedir. (Cevizli durağına yürüme mesafesindedir)

 

5-) Yemin edenlerin muhakkak surette ilan ekindeki yemin tutanağını (EK-1) imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

 

6-) Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

 

7-)  Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5 Maddesi uyarınca işbu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur. 02.09.2022

 

EK-1               : Yemin Tutanağı (indir)

 

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu