Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bölge Bilirkişi Listesine İlişkin Duyuru
28.10.2022

T.C.

İSTANBUL

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

1)6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1- b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlüklerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi ekte yayımlanmıştır.

2) Yayımlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlüklerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir.

 

3) 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli ve idari yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

 

4)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir.

 

5) Yayımlanmış olan bu listede her zaman için çıkarma veya geçici/sürekli yasaklama durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP'tan (Bilirkişi Arama (yeni)) sorgulama ekranında güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

 

6) 05 Temmuz 2022 ve 02 Eylül 2022 tarihlerinde internet sitemizde yayımlanan 2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL EDİLENLER VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU ekindeki listede yer aldığı halde 05 - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında yaptırılan yemine katılmayan bilirkişiler işbu duyuru ekindeki listede yer almamıştır. İlgili ilanlarımızda listeye ilk defa başvurusu kabul edilenlerden yemin için hazır bulunmayan bilirkişilerin yeminleri, 28 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında 09.30-12.00 ve 13.30-16.30 saatleri içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A Kartal / İstanbul, İstanbul  Bölge Adliye Mahkemeleri, A Blok, 1. Kat, Oda No:A-103) adresinde yaptırılacaktır. 28.10.2022

 

Ek: Bölge Bilirkişi Listesi (tıklayınız)

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr